Menu Close

Privacy Policy

 

This website adheres to a no-cookies policy.

Disclaimer

The materials presented on this website (infokeltai.lt) are for informational purposes. The information provided on this website is deemed reliable, but it is not guaranteed and should be independently verified by the users. Your use of information is at your own risk. Through this website, you are able to link to other information sources, which do not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Atsakomybės ribojimas

Šioje svetainėje (infokeltai.lt) pateikta medžiaga yra informacinio pobūdžio. Svetainėje pateikta informacija laikoma patikima, tačiau tai nėra garantuota ir turėtų būti savarankiškai patikrinta lankytojų. Naudodami informaciją rizikuojate patys. Šioje interneto svetainėje prieinamos nuorodos į kitus informacijos šaltinius, tai nebūtinai reiškia, kad juose rekomenduojamos ar išreikštos nuomonės yra patvirtintos.

Ограничения ответственности

Материалы, представленные на этом сайте (infokeltai.lt), предназначены для информационных целей. Информация, представленная на этом сайте, считается достоверной, но это не гарантируется и должно быть самостоятельно проверено пользователями. Вы полагаетесь на информацию на свой страх и риск. Через этот сайт вы можете ссылаться на другие источники информации, что не обязательно подразумевает рекомендацию или одобрение мнений, выраженных на них.