Menu Close

Socialinis

SOCIALINIS

Kur kreiptis?

Savivaldybių teikiamos paslaugos, parama
Socialinės globos įstaigos Lietuvoje
Socialinių paslaugų įstaigos Vilniuje
Socialinės paramos centras (Vilniuje)

Jei susidūrėte su korupcija, piktnaudžiavimu, netinkamais institucijos darbuotojų veiksmais:

LR vyriausybė: (e.Pilietis) teikti prašymą ar skundą
LR vyriausybė: (e.Pilietis) pateikti peticiją
E. laiškas Seimui
Lietuvos Seimo kontrolieriai: pateikti skundą
Lietuvos administracinių ginčų komisija: skundo (prašymo) pateikimas
Apygardu administraciniai teismai
Prokuratūra: prašymų, skundų, pareiškimų pateikimas
(Prokuratūros teisės aktai, dokumentų formos, rekomendacijos)
Pranešk apie korupciją – STT
Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus (aad.lrv.lt)
Pranešti apie savavališkas statybas, inspekcijos tarnautojų veiksmus
Valstybinė miškų urėdija: pranešti apie pažeidimus
Daugiau institucijų, į kurias galite kreiptis
LR vidaus reikalų ministerijos pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalas
Pranešimas policijai (ePolicija.lt)
Europos prokuratūra

Nemokama teisinė pagalba:

Nemokamos pirminės teisinės pagalbos kontaktai (teisesgidas.lt)
Nemokama teisinė pagalba internetu (klausimas.lt)
Vilniaus Universiteto ‘Teisės klinika’ teikiama nemokama teisinė pagalba
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba(Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas)
Teisinės informacijos portalas (infolex.lt)

LR teismai:

Teismų kontaktai
Teisėjų biografijos
LR teisėjų etikos ir drausmės komisija
Teisėjų garbės teismas
Teisėjų taryba
LR teismų įstatymas
LR teisėjų etikos kodeksas
Teismo posėdžio tvarka  (LR administracinių bylų teisenos įstatymas)
Dokumentų formos Lietuvos teismams (e.teismas.lt)
Lietuvos teismų bylų paieškos sistema (Liteko)
Lietuvos teismai: naudingos nuorodos
Europos e. teisingumo portalas (European Juctice)
ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras (N-Lex)

Žmogaus teisės:

LR Konstitucija
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas
LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
LR visuomenės informavimo įstatymas
Europos žmogaus teisių teismas

Kitos naudingos nuorodos:

LR kodeksai
Teisiniai terminai
Nevyriausybinės nepelno organizacijos
ES finansuojamų projektų įgyvendinimo planai
LR vietos savivaldos įstatymas
LR viešojo administravimo įstatymas
LRV Nutarimas dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose
LR Seimo teisės aktų projektų paieška
LR prezidento dekretai
LR vyriausybės teisės aktų projektai
Lietuvos Caritas socialinės pagalbos veikla
Vilniaus Bernardinų pagalbos misijos
Žmogaus teisės – svarbiausi teisės aktai (manoteises.lt)
Regia.lt – daugiasluoksnis Lietuvos žemėlapis